Πώς να επιλέξετε αρχιτέκτονα… / How to Choose an Architect…

blog architecture
  • Welcome to our blog. This is our first post and its meant to help you understand how to choose your architect… : How to Choose an Architect.

Greek Version

Αυτή η ανάρτηση έχει σκοπό να σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς να επιλέξετε τον αρχιτέκτονα σας …

Ένας αρχιτέκτονας θα βάλει τις ανάγκες σας, από τη φαντασία του στον πίνακα σχεδίασης και θα δημιουργήσει ένα σχέδιο που είναι προσαρμοσμένο σε εσάς και τις ανάγκες σας, προκειμένου να προχωρήσετε στο στάδιο της κατασκευής.

Για να επιλέξετε το σωστό αρχιτέκτονα πρέπει να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  • Τι θέλετε να κάνετε;
  • Σας αρέσουν τα προηγούμενα έργα τους;
  • Σας ακούν;
  • Θα σεβαστούν τον προϋπολογισμό σας;

Η γνώση και η τεχνογνωσία τους μπορεί να είναι η δημιουργία ενός έργου αλλά τελικά, αυτό που σχεδιάζουν θα είναι ο τόπος που εσείς ονομάζετε σπίτι.

Για αυτόν το λόγο επιλέγοντας τον κατάλληλο αρχιτέκτονα είναι ίσως μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που θα κάνετε.

Άλλωστε, ο αρχιτέκτονας είναι το πρόσωπο που εμπιστεύεστε για να σχεδιάσετε όχι απλά το σπίτι σας, αλλά το σπίτι των ονείρων σας.

English Version

An architect will take your ideas from imagination to the drawing board and create a design which is tailored to you and your needs in order to move forward to the building stage.

In order to choose the right architect you need to answer the following questions:

  • What do you want to do?
  • Do You Like Their Previous Work?
  • Do They Listen to You?
  • Do They Respect Your Budget?

Their knowledge and expertise can be the making of a project. What the architect designs will be the place you call home; so choosing the right architect is perhaps one of the most important decisions you’ll make.

After all, your architect is the person you’re trusting to design your dream home.